ข่าวสารโรงเรียน

 

 คลิ๊กดูข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนบ้านเขาซกได้ที่นี่

อ่านจดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านเขาซก คลิ๊ก

 ks         

 โรงเรียนบ้านเขาซก เบญจศิริราษฎรืวิทยาคาร / facebook          

1

โรงเรียนบ้านเขาซก ประกาศเปิดเรียน

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 0-3816-8615

หรือผู้ดูแลระบบ ครูศราวุธ 08-1903-9425

 

กิจกรรมโรงเรียน


32303_310482562390620_793449426_n

 

โรงเรียนบ้านเขาซก นำนักกีฬาที่เป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียน

สังกัด อบจ.ชลบุรี เข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๕๕

ระหว่างวันที่ ๒๒-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

และทำการแข่งขันกรีฑาในวันที่ ๑-๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

ณ สนามกีฬาสถาบันพลศึกษาชลบุรี

224073_310294392409437_1394842724_n

 

คณะครูโรงเรียนบ้านเขาซก ได้นำนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๓ คน  ด.ญ.สุทธิดา เมืองซอง

ด.ญ.ขวัญปภา คำปวน และด.ญ.ภัณทิลา ดวงเวา

เข้ารับรางวัลการเขียนเรียงความเกี่ยวกับยาเสพติด

ตามโครงการครู D.A.R.E.เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ณ ห้องแก้วเจ้าจอม อบจ.ชลบุรี

561585_310126495759560_1244500474_n

 

 

โรงเรียนบ้านเขาซก นำนักเรียนร่วมงานกฐินวัดเขาซก

โดยการนำขบวนกลองยาวและขบวนรำหน้าขบวนกฐิน

พร้อมทั้งนำนักเรียนชุมนุมดนตรีไทยร่วมแสดง

เล่นดนตรีไทยภายมนงานด้วย วันที่ ๒๕ พ.ย. ๕๕

643935_308130662625810_1247759119_n

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ คณะครูโรงเรียนบ้านเขาซก

นำโดย ผอ.สุพจน์ เทพบุตร ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมแสดง

ความยินดีคุณอรวรรณ ซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของท่าน

ผอ.สุพจน์   ในโอกาสเข้าพิธีมงคลสมรส

ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านเขาซก

ซึ่งทางโรงเรียนได้ช่วยในเรื่องการจัดแต่งเวที

เขียนแผ่นโฟมผูกผ้าระบาย และจัดซุ้มดอกไม้

จากฝีมือคณะครูของโรงเรียนเอง

12543_308087979296745_1638445328_n


 

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผู้ปกครองนักเรียน

เด็กชายติณภพ สมผล นำอาหารและนมมาเลี้ยงนักกีฬ

ฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ที่เข้าค่ายฝึกฟุตบอล

ณ โรงเรียนบ้านเขาซ

574693_308047445967465_234557704_n


เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ คณะละครองค์สิปป์

ได้มาทำการแสดงละครเรื่อง องค์คุลีมาร ให้นักเรียน

โรงเรียนบ้านเขาซกได้ชมซึ่งนักเรียนได้รับการเรียนรู้เกี่ยวกับ

พุทธประวัติของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับองค์คุลีมาร

สาวกของพระพุทธองค์

556174_308041722634704_1541018315_n

 

 

ขอบคุณ อบจ.ชลบุรี ที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านเขาซก จนมีสภาพสวยงาม

มีอุปกรณ์ครบครันเหมาะแก่การเรียนรู้ของนักเรียนทุกคน

543106_308035455968664_1596766659_n

 

 

 

โครงการปันน้ำใจ ช่วยเพื่อนเดือนละสองบาท ส่งมอบเงิน

ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับนักเรียนที่เจ็บป่วย

561613_307048419400701_1751082642_n

 

 

คณะครูจากโรงเรียนคลองมือไทร นำโดย ผอ.นิภา

มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประเมินสถานศึกษาภายนอก

(สมศ.) ของโรงเรียนบ้านเขาซกเมื่อวันที่ ๑๕  พ.ย.๕๕

551447_307043386067871_1055420731_n

 

 

โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลของ โรงเรียนบ้านเขาซก

เปิดบริการรับซื้อขยะรีไซเคิลจากนักเรียนเพื่อนำไปจำหน่าย

ทุกวันที่๑ และ ๑๕ของเดือนเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน

รู้จักคุณค่าของสิ่งของวัสดุเหลือใช้ต่างๆ 

542758_306298162809060_1915291106_n_resize

 

 

 

 

อำลาครูพวงพยอมและครูมลิวรรณ

601403_305838046188405_1670776224_n

 

 

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาซก ได้ออกให้บริการหยอดวัคซีน

ป้องกันโรคให้กับนักเรียนต่างด้าวของโรงเรียนบ้านเขาซก

68055_305822676189942_588076233_n

มื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ คณะครูโรงเรียน

ท่าข้ามพิทยาคมได้เดินทางมาที่โรงเรียนบ้านเขาซก

เพื่อศึกษาดูงานการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาของ

โรงเรียนบ้านเขาซกโดยโอกาสนี้ท่านผอ.สุพจน์ เทพบุตร

ผู้บริหารสถานศึกษาได้เป็นวิทยากรกล่าวสรุปขั้นตอน

 การดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินมาตรฐาน

สถานศึกษา สมศ.

542837_305790532859823_718757146_n

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน

จังหวัดชลบุรี สมาชิกสภาอบจ.ชลบุรี นำโดย

ท่านสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์รองนายกอบจ.ชลบุรี พร้อมทั้ง

คณะผู้บริหารสถานศึกษาร่วมตรวจเยี่ยมค่ายนักกีฬา

ที่ทำการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออก "พระรถ - เมรี เกมส์ ซึกนักกีฬา

อบจ.ชลบุรีได้เข้าค่ายฝึกซ้อม ณ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

484986_305640366208173_1415622241_n

 

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านเขาซก

นำนักเรียนไม่เกิน ๑๒ ปี เข้ารับการอบรม

กีฬาวอลเลย์บอล

"โครงการทีมชาติวอลเลย์บอล กฟภ.สอนน้องเยาวชน"

ณ โรงยิมสวนหลวง ร.๙ ชลบุรี สนับสนุนโดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

21900_305594952879381_1051682768_n

 

 

เมื่อวันที่ ๗ พฤศิจกายน ๒๕๕๕ เจ๊ติและกำนันภารุจา

ได้เรียนเชิญคณะครูบ้านเขาซก ร่วมงานทำบุญ

และรับประทานอาหารที่บ้าน บริเวณ ตลาดเขาซก

603930_305563839549159_767421946_n

 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ คณะโรงเรียนชุมชม

วันหนองค้อได้มาศึกษาดูงานการประเมินสถานศึกษาของ

โรงเรียนบ้านเขาซก โดยมี ผอ.สุพจน์  เทพบุตร เป็นวิทยากร

อธิบายขั้นตอนในการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน

21672_290410011077438_1534492570_n


รงเรียนบ้านเขาซก นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออก

" พระรถ - เมรี " เกมส์ ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  จ.ชลบุรี

ระหว่างวันที่  6 - 16  พฤศจิกายน  2555

 

522174_304952302943646_1360653609_n


สำนักงานขนส่งหนองใหญ่ ชลบุรี ออกให้บริการอบรม

กฏจราจรและการขับขี่ปลอดภัยพร้อมทั้งทำใบขับขี่ให้

คณะครูและนักเรียน

โรงเรียนบ้านเขาซก วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

  

ทักษะทางวิชาการ

11shcool

 

vichakan2

เรียนดี  กีฬาเด่น

w43

 

mail3


 

แสดงความคิดเห็นผ่านโรงเรียนบ้านเขาซก


อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
อ่านเพิ่มเติม...

 

 

tn_supoj

ผู้บริหารสถานศึกษา

kapook_42000

face

twiter

youtube

H_Activity  

Visitors Counter

 sara 

thaikanitwitsangkomkanngansilsukeng

Webเว้บไซต์โรงเรียน

 

 

 

 

Joomla extensions by Siteground Hosting